Logopeda

Jadłospis i przykładowe menu

Jadłospis w naszym przedszkolu będzie układany przez Panią Dietetyk, tak by zapewnić naszym najmłodszym smakoszom potrzebne wartości odżywcze do prawidłowego rozwoju. Prawidłowe żywienie w początkowym okresie życia dziecka ma decydujący wpływ na zdrowie i jego rozwój. Wymaga ono szczególnego podejścia i współpracy wszystkich osób, mających realny wpływ na jego finalny kształt, tak ekspertów opracowujących zasady żywienia, jak i personelu realizującego je w placówkach opiekuńczo-edukacyjnych oraz rodziców i opiekunów. Realizacja jadłospisów zgodnie z normami żywienia i zaleceniami ekspertów kształtuje prawidłowe nawyki i preferencje smakowe, edukuje i rozwija umiejętności poznawcze dziecka. Nieodzownym elementem w trosce o zdrowie najmłodszych jest zapewnienie żywienia zgodnego z potrzebami rozwijającego się organizmu, wyrażonymi w postaci norm i zasad żywienia.

Zajęcia realizowane w ramach podstawy programowej i ze specjalistami.

Czas na powietrzu

Czas na powietrzu będziemy spędzać w specjalnie dla nas zabezpieczonym i zaaranżowanym ogrodzie na dachu oraz na osiedlowych placach zabaw.

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu

 • 1. W godzinach 6:30-8:30:
  Do godziny 8.00 dwie grupy zbiorcze:

  – schodzenie się dzieci,
  – zabawy w kącikach zainteresowań,

  – zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem bądź indywidualnie;

 • 8:00-8.15/8:30: Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem;
 • 8:30-9:00: Przygotowanie do śniadania, śniadanie;
 • 2. W godzinach 9:00-9:15/9.30:
  Zajęcia programowe o charakterze wprowadzającym i poszerzającym treści programowe;
  (dzieci 3,4 –letnie ok.15 minut zajęć, dzieci 5,6 –letnie ok. 30 minut zajęć)
  – zabawy ruchowe, rozwijanie motoryki małej i dużej;
 • 10:00-11:00: Spacery w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym/ zabawy w ogrodzie przedszkolnym/ placu zabaw;
 • 11:00-11:30: Przygotowanie do zupy, zabiegi higieniczne, zupa;
  – odpoczynek dla dzieci najmłodszych


  – dzieci starsze: pobyt na świeżym powietrzu lub w sali, zajęcia twórcze, praca zespołowa i indywidualna, realizacja programów własnych nauczycieli, zabawy swobodne z inicjatywy dzieci;

 • 3. W godzinach 13:00-15.00:
  13.00: Przygotowanie do obiadu; obiad- II danie;

  – zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej;

  – opowiadanie lub czytanie bajek, zabawa w teatr, zabawy uspokajające i relaksujące;

  – zajęcia własne w kąciku plastycznym;
 • 14:00-15:00: Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek;
 • W godzinach 15:00-17:00 grupy zbiorcze (zajęcia dodatkowe):
  – wyjście na podwórko przedszkolne, zabawy ruchowe ze śpiewem;

  – gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne; praca indywidualna;

  – zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci.