Logopeda

Jadłospis i przykładowe menu

Jadłospis w naszym przedszkolu będzie układany przez Panią Dietetyk, tak by zapewnić naszym najmłodszym smakoszom potrzebne wartości odżywcze do prawidłowego rozwoju. Prawidłowe żywienie w początkowym okresie życia dziecka ma decydujący wpływ na zdrowie i jego rozwój. Wymaga ono szczególnego podejścia i współpracy wszystkich osób, mających realny wpływ na jego finalny kształt, tak ekspertów opracowujących zasady żywienia, jak i personelu realizującego je w placówkach opiekuńczo-edukacyjnych oraz rodziców i opiekunów. Realizacja jadłospisów zgodnie z normami żywienia i zaleceniami ekspertów kształtuje prawidłowe nawyki i preferencje smakowe, edukuje i rozwija umiejętności poznawcze dziecka. Nieodzownym elementem w trosce o zdrowie najmłodszych jest zapewnienie żywienia zgodnego z potrzebami rozwijającego się organizmu, wyrażonymi w postaci norm i zasad żywienia.

Zajęcia realizowane w ramach podstawy programowej i ze specjalistami.

Czas na powietrzu

Czas na powietrzu będziemy spędzać w specjalnie dla nas zabezpieczonym i zaaranżowanym ogrodzie na dachu oraz na osiedlowych placach zabaw.

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu

 • 6:30-8:00:
  – schodzenie się dzieci do przedszkola,
  – zabawy według pomysłów i zainteresowań dzieci,
  – gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze,
  – rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp.
  – słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe;

   

 • 8:00-9:00:
  – praca indywidualna z dziećmi ze SPE (dzieci uzdolnione oraz dzieci napotykające trudności),
  – prace porządkowe,
  – ćwiczenia poranne,
  – przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne (mycie rąk),
  – śniadanie – doskonalenie sprawności estetycznego spożywania posiłków oraz kulturalnego zachowania przy stole;
 • 9:00-9:30:
  (3,4 latki)
  :
  – zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu, kierowane i niekierowane, prowadzone według planów miesięcznych oraz wybranego programu wychowania przedszkolnego;
  (5,6 latki): pierwszy blok zajęć;
 • 9:30-10:50:
  – zabawy i zajęcia dodatkowe: np. ruchowe, rytmika, zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem,
  – spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze,
  – zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu;
 • 10:50-11.20:
  – czynności higieniczne i samoobsługowe – utrwalanie nawyku prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych,
  – przygotowanie do zupy – czynności higieniczne (mycie rąk),
  – zupa;
 • 11:20-12:20:
  (3,4 latki):

  – relaksacja, odpoczynek przy muzyce lub bajkach, leżakowanie,
  – praca korekcyjno-kompensacyjna i indywidualna;
  (5,6 latki) drugi blok zajęć:
  – zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu, kierowane i niekierowane, prowadzone według planów miesięcznych oraz wybranego programu wychowania przedszkolnego,
  – zajęcia dodatkowe rozwijające umiejętności i uzdolnienia plastyczne, muzyczne, ruchowe, językowe dzieci,
  – praca indywidualna,
  – zabawy dydaktyczne poszerzając temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań,
  – prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym,
  – zajęcia dodatkowe,
  – zabawy ruchowe;
 • 12:20-12.50:
  – czynności higieniczne i samoobsługowe – utrwalanie nawyku prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych,
  – przygotowanie do II dania– czynności higieniczne (mycie rąk),
  – II danie;
 • 12:50-13.50:
  – zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach w małych zespołach, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne,
  – ćwiczenia indywidualne;
 • 13:50-14.15:
  – czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku (mycie rąk),
  – podwieczorek;
 • 14:15-14.45:
  – prace porządkowe w sali i na półkach indywidualnych,
  – zabawy wyciszające grupę,
  – przygotowanie dzieci do grup zbiorczych;
 • 14:45-15.15:
  – grupy zbiorcze- plan według rozpiski Grup Zbiorczych;
 • 15:15-17.00:
  – zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach w małych zespołach,
  – rozchodzenie się dzieci;
 • wersja PDF