Lista dokumentów

Poniżej przedstawiamy listę dokumentów niezbędnych do dostarczenia, najpóźniej 1 dnia pobytu dziecka w przedszkolu oraz potrzebne informacje: