Przedszkole Leśne Zuchy

Zapisy

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że rekrutacja do naszego przedszkola na rok szkolny 2024/2025 prowadzona będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji prowadzonego przez miasto Wrocław. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i kryteriami rekrutacji 2024/2025.

Rodzic rejestruje wniosek za pomocą:
a) nr PESEL oraz imienia i nazwiska kandydata,
b) nr innego dokumentu, imienia i nazwiska, daty urodzenia
oraz płci - w przypadku cudzoziemców.

Image